ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
www.annawiden.no / arkiv
"Ankomst" Kulturhuset Banken, Oppland Kunstsenter 2014
 
  STEDSKUNST
site specific work
 
FOTOGRAFI
photography
 
VIDEO
video
 
INSTALLASJON
installation
 
TEGNING
drawing
 
SKULPTUR
sculpture
 
ARBEIDER 1994-98
old works
 
ankomst

"Ankomst"
Plats: Bakgården, Kulturhuset Banken, Lillehammer.
"Landscapes; The social construction of nature and the environment."
Åpningsutstilling for Oppland Kunstsenter.

Installation med sju figurer av material från skogsavverkningsområde
och ull från gammalnorsk spælsau samt ett krossat fönsterglas.
Installation with seven figures made from wood and wool and one broken window.

Tack till Askim & Økern för ullen och assistent Marianne Valkner.
Mer info: Oppland Kunstsenter

ankomst ankomst ankomst ankomst ankomst

"ANKOMST"

Det är påsk och stilla i gatorna i Lillehammer. Jag är här för att finna en plats, ett hem till en idé som ännu inte är formulerad. Jag står i trappan i Kulturhuset Banken och ser ut i bakgården efter några timmars vandring i staden. Hittills är det lite som tyder på att jag fått kontakt eller blivit inspirerad, för jag känner mig lat. Då ser jag plötsligt skjulet. Och framför det ett hallonsnår, och är det inte en kompost där också? Kulturens bakgård! Tröttheten försvinner och arbetet kan börja.

Jag ser för mig hur skjulets fönster har spruckit av trycket inifrån. Hela huset är fyllt av expanderande materia. I komposten växer obestämbara, livskraftiga varelser som ser ut att bestå av den samma materien. Varelserna kan förflytta sig lika fritt och oberäkneligt som insekter eller frö i vinden. Ska de stanna kvar eller försvinna, kanske flytta till en ny plats eller innta en annan byggnad?

"Ankomst" reflekterar naturens växtkraft och anpassningsförmåga. Naturen tar sig fram där den kan, men i vilken form, utsträckning och med vilka konsekvenser? Människan har i hela sin existens försökt att kontrollera naturen. Först som primitiv jordbrukare, i dag som ett manipulerande och avancerat rovdjur, som lägger under sig jordens urgamla resurser i ett farligt högt tempo.

Genom litteratur och film har populärkulturen länge påpekat risken med vår mänskliga inblandning och inte minst naturens storhet och makt över vår litenhet. Det spektakulära till trots, denna föreställning handlar om vår existens och hur vi hanterar vissheten om livets premisser. Det underliga är hur vi kan höra dessa historier igen och igen utan att riktigt förhålla oss till att de är berättelser om vår verklighet.