ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
www.annawiden.no / arkiv
"Evolution" 2011
 
  STEDSKUNST
site specific work
 
FOTOGRAFI
photography
 
VIDEO
video
 
INSTALLASJON
installation
 
TEGNING
drawing
 
SKULPTUR
sculpture
 
ARBEIDER 1994-98
old works
 
evolution

"Evolution" Handlingsregler / Opplandsutstillingen, Maihaugen, Lillehammer 2011.

100 st. avgjutningar i betong, av ett människokranium, placerade i 1 tonn salt.
5 november 2011 - 26 februari 2012. Mer info: Opplandsutstillingen

Dokumentation: Arbetsprocess - Torunn Gulden, montering på Maihaugen - Synnøve Vik.
Tack till Per Thorsland för hjälp med gjutform och betongblandning.

evo evo evo evo evo
evo evo evo evo evo
Utdrag ur katalog:

Anna Widéns installasjon Evolution består av
hundre hodeskaller støpt i betong og plassert i
en lav, avrundet haug av grovkornet salt på gulvet
i utstillingssalen. I verket refererer Widén til
menneskets økologiske fotavtrykk.

World Wide Fund for Nature (WWF) har
slått fast at vi i dag har overskredet jordens
biokapasitet, som er alle tilgjengelige naturressurser,
med tjue prosent. Evolution aksentuerer
at våre handlinger setter spor med dramatiske
konsekvenser og kan sees som en kommentar
til hvordan menneskene legger igjen irreversible
fotavtrykk på jorden.

Hodeskallene i installasjonen vil forvitre svært
langsomt; betong kan holde seg intakt i  ere
hundre år før det sakte brytes ned. Elementet
forsterkes av at hodeskallene er plassert i salt,
som har blitt brukt til konservering gjennom
historien. Salt er også et livsnødvendig mineral
- men i for store mengder utarmer det jorden
og legger den øde.