ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
www.annawiden.no / arkiv
"Nature always finds a way" Galleri Thomassen, Göteborg 2012
 
  STEDSKUNST
site specific work
 
FOTOGRAFI
photography
 
VIDEO
video
 
INSTALLASJON
installation
 
TEGNING
drawing
 
SKULPTUR
sculpture
 
ARBEIDER 1994-98
old works
 
evolution

"Nature always finds a way" Galleri Thomassen, Göteborg 2012
Skulpturen av grankvist är byggd direkt på plats i galleriet. Utställningen gjordes tillsammans
med konstnär Britt Ignell Karlbrand som bl.a visade teckningar av skogslandskap och kalhyggen.
Text om installationen längre ned på sidan.

Mer info: Britt Ignell Karlbrand
Mer info: Galleri Thomassen

naturealways naturealways naturealways naturealways naturealways
naturealways naturealways naturealways naturealways naturealways

"Nature always finds a way"

I mitt konstnärliga arbete reflekterar jag runt vår civilisations hållbarhet. Vi vet att mänskligheten
har behandlat naturen med arrogans i alla tider, men inte i så stort mått som i dag. Utarmning av ekosystem världen över sker i ett högt tempo och i stor skala, fastän vi vet att konsekvenserna är dramatiska.

Jag har under en tid arbetat med skulptur direkt på plats ute i olika landskap med de material jag
finner i närheten. Stora arealer och naturligt ljus har präglat mitt sätt att se på form och material,
men också betydelsen i verken. Installationen "Nature always finds a way" består av grankvist från
ett kalhygge och ben från älg som jag hittat under en av mina skogsvandringar.

Skåpen i rummet är min utgångspunkt för kvistskulpturen. Jag försöker alltid arbeta på rummets premisser och utnyttja de kvaliteter som finns där från början. I detta tillfället ger skåpen och fönstren
ut mot gatan och kanske också parken på andra sidan gatan, mening till skulpturen. Rummet har utvidgat sej och skulpturen blir större än sin faktiska volym. Formen har blivit till i samarbete med materialet och är byggd på tre (långa) dagar. Grankvist är inte bara "kvist", men ett material med en mängd variationer i spänst, struktur, storlek och förgreningar. Att ha en bestämd tanke om hur de
ska böja sej och att tvinga dem på plats är en ganska strävsam process.

De silverfärgade älgbenen ser konstgjorda ut, som om de var gjutna i metall eller plats.
Egentligen skulle jag haft med en liten plakett med text vid sidan av älgen, som om den hade varit
ett objekt på ett naturhistoriskt museum:
"Alces immortalis. (alces = älg, immortalis = odödlig) Fynd fr. omkr. 3.000 e.kr. Arten dog ut under oklara omständigheter den senare delen av Antropocen."

"Nature always finds a way" är ett uttryck som dyker här och där när man försöker försvara mänsklig rovdrift. Meningen kan delas in i två betydelser som är helt motstridiga. Ta det lugnt, naturen läker
sej själv. Eller den lite mer obehagliga varianten - naturen gör som den vill och den tar inga speciella hänsyn.