ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
www.annawiden.no / arkiv
"Skogarna ropar på oss" 2012
 
  STEDSKUNST
site specific work
 
FOTOGRAFI
photography
 
VIDEO
video
 
INSTALLASJON
installation
 
TEGNING
drawing
 
SKULPTUR
sculpture
 
ARBEIDER 1994-98
old works
 
skogarna ropar på oss


"från Änglamarken", Steneby Konsthall, Dals Långed, Sverige 2012.

5 granträd placerade med roten upp i glasskärvor

Installationen ingick i separatutställningen "Skogarna ropar på oss".
Läs text: Skogarna ropar på oss
Se teckningar i utställningen: Tegning
Mer om: Steneby Konsthall (länk)

skogarna skogarna skogarna skogarna skogarna
skogarna skogarna skogarna skogarna skogarna

skogarna ropar på oss

Vad har konst för betydelse i en tid då naturen så systematiskt undertrycks?
Det handlar inte längre om miljögift eller bevarande av speciella landskap,
men om en global politisk återvändsgränd, där problemen staplas på varandra.
Kommer vi att kunna lära oss att leva ett annat liv? I Steneby Konsthall visualiserar
jag några tankar jag inte kan sluta tänka. Om hur världen centreras runt människan
och annat liv får ge vika bit för bit, genom anpassning och skövling.

Utställningen spinner runt verket "från Änglamarken", som består av fem träd
uppgrävda med roten. Träden har visats tidigare i olika installationer, alltid med
rötterna vända uppåt. Denna gången växer de upp ur skärvor av glas. Scenariet är
utgångspunkten för en serie tuschteckningar av rötternas skuggor.

100 avgjutningar i betong av ett människokranium utgör verket "Evolution".
Med blick på människans förbrukande av naturresurser, betraktar jag mitt eget
ekologiska fotavtryck, som närmar sej 3 jordklot per dags dato.

Bakom glas och ram visas också illusionen om naturen i ett antal pennteckningar
av imaginära och existerande landskap, förenklade och förstärkta i strukturer
och former.

Materialen jag använder och hur jag använder dem, är viktigt för innehållet i denna
utställningen. Människokranierna är gjutna i betong, som är en del av vår moderna
civilisations kännetecken på snabb ekonomisk växt. Betongen är ett manifesterande
material som naturen bryter ned mycket långsamt.

Träden kommer från skogen i sin egen form. De är kvistade och utan krona, med
rötterna blottade. Trädens utsatthet i ett främmande rum gör deras individualitet synlig.
Jag har utnyttjat rötternas egenskaper för att skapa bilder som intresserar mej.
Jag har använt naturen till min fördel.

Teckningarna av trädens skuggor presenteras så som de framstår belysta från
olika håll, och med de spår av reaktioner i pappret som uppstår i kontakt med tuschen.
Alla bilderna kommer från de fem träden, ett och ett eller i olika kompositioner, där varje
vridning av ljuskällan skapar nya variationer av skuggspel. Jag har använt olika format,
material och verktyg. En oändlig ström av möjlighet till återskapande finns tillgänglig,
likt naturens egen livsprocess.

Jag bor och arbetar i Norge, ett litet land i antal människor men stort i andel utsläpp.
Rikedomen svettas i sin iver över nya oljeförekomster samtidigt som jag lever ganska gott
tack vare statens förhållandevis generösa kulturbudget. Är det försvarligt att syssla med
konstnärlig verksamhet när mörka framtidsvyer präglar samtiden och orätt drabbar där den
slår som hårdast? Att skapa tar tid, att uppleva tar tid och i den stunden stängs den bråkiga
världen ute. Jag vill tro på att konst kan starta en liten rörelse, påbörja en vilja och ett mod
att känna efter. Livet handlar om så mycket mer än vad vi har och inte har, vad vi kan få
och inte få.

Titeln på utställningen, "skogarna ropar på oss", har jag lånat från poet och musiker
Øystein Wingaard Wolf.

Skogene roper på oss
med stemmene til ensomme barn
Vi som forråder hverandre i byene
med klamme håndtrykk,
avtaler i liten skrift, vi er
de høyrøstete oraklene som trenger ren luft
å synge våre tolkninger av Delfi, Kartago og Babel i


(utsnitt ur "Skogene")