ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
READY MADE www.annawiden.no / index
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN  
 
  OBJEKTER
 
VISJONER
 
KONSEPT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ready Made'n står i nära relation till konstuttryck som dadaism, surrealism, fluxus, popart
och trash art. Idéen bakom Ready Made'n problematiserar själva konstbegreppet och öppnar
upp för en vidare syn på vilket som helst föremål som potensiell meningsbärare utöver sin ursprungliga funktion. Förutsättningen för att en Ready Made ska kunna betraktas som konst
är att konstnären genom bearbetning, fysiskt eller på andra sätt konceptuellt, har utvecklat och förändrat objektets betydning.
Idén att upphöja vardagsobjekten till konst var till en början en upprörande händelse i kulturlivet
och satte igång omfattande förändringar av synen på konst runt 1920-talet. Idag är Ready Made'n
ett vanligt inslag på konstscenen. Begreppet har töjts i olika riktningar och förekommer ofta i kombination med andra konstuttryck.


Deltagarna i workshopen får en inblick i Ready Maden's historia från 1917 (Duchamp's pissoar)
fram till idag. Arbetsprocessen inleds med en enkel skriftlig uppgift som fokuserar på beskrivning
av material och visuella kvaliteter. Kan ett vitt ark förmedla visioner? Hur fri är tanken?
Deltagarna har med sig egna föremål till workshopen. I det praktiska arbetet uppstår fantastiska objekt med nya associationer som pekar tillbaka på konsthistorien.

"Ready Made" är ett koncept utvecklat av Anna Widén. Workshopen var en del av menyn i
Den Kulturelle Skolesekken för årskurs 7-8 i Gran kommune, 2007 och 2008.