ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
READY MADE www.annawiden.no / index
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN  
 
  OBJEKTER
 
VISJONER
 
KONSEPT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekter laget av elever i 8.klasse, Gran Kommune 2007.