ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
STEDETS ÅND www.annawiden.no / index
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN  
 
  PROSJEKTER
 
ARBEIDSBILDER
 
KONSEPT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanken med landart-workshopen "Stedets Ånd" är att erbjuda elever och lärare en praktisk inblick i en konstform som bryter med synen på konstverket som ett evigvarande och säljbart objekt.
Eleverna får genom eget arbete ute i landskapet möta problemställningar som objekt i förhållande till rum, materialernas variation och deras betydelse för läsning av verket. De möter möjligheter och begränsningar i förhållande till tid, egen fysisk kapacitet och verktygen som är tillgängliga.

Elevernas arbete blir ofta imponerande. På två dagar skapar de en helt ny och annorlunda plats. Tillbakablicken på varför de valde just den platsen, hur arbetsprocessen utvecklades och tillslut hur verket framstår blir en intressant konklusion som eleverna avslutningsvis presenterar för varandra.

"Stedets Ånd" förmedlas genom Pilotgalleriet i Akershus, Oppland Fylkeskommune samt kulturkontoret i Gran och Lunner kommune. Toril Rygh, Vibeke Kirkebø-Hegg och Anna Widén samarbetar om undervisningen.

Bakgrund:
År 2003 visade Toril Rygh och Anna Widén (m.fl.) installationer och video i Bærum Kulturhus.
Under utställningsperioden dök det upp många intressanta reaktioner från publiken. Det var tydligt att metoderna och materialerna som använts för att skapa verken var ovant för många besökande.
Det blev starten på formuleringen av workshopen "Stedets Ånd".