ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
www.annawiden.no / arkiv
STEDSKUNST  site specific work  Mombi 2012  Madstun, Fall.
 
  STEDSKUNST
site specific work

FOTOGRAFI
photography
 
VIDEO
video
 
INSTALLASJON
installation
 
TEGNING
drawing
 
SKULPTUR
sculpture
 
ARBEIDER 1994-98
old works
 
 
 
 
 


"Boplass" - Mombi 2012, Madstun, Fall.

Skulptur av grankvist. "Ägg" av betong (avgjutning av människokranium) behandlad med vax.

Skulpturen är skapad direkt på platsen och byggd med material från området. Verket som helhet utgörs av en ca 70 meter lång upparbetad stig, som startar med en informationsskylt och slutar vid skulpturen. Verket gjordes till festivalen "Mombi 2012".

Läs mer om Mombi: Madstun 

hsf hsf hsf hsf hsf
hsf hsf hsf hsf hsf

NATURVERNOMRÅDE - VIS AKTSOMHET

Boplass - Homo Sapiens Fluxus

Her ligger en av de siste eksisterende boplassene for viltlevende
Homo Sapiens Fluxus. Arten er kjent for å oppnå svært høy
alder og noen forskere hevder at det finnes individer som har
levd samtidig med slektingen Homo Sapiens Sapiens.

Homo Sapiens Fluxus står i fare for å dø ut. Det er usikkert hvor
mange eksemplarer som fortsatt er fruktbare. Omfattende forsøk
på avl i fangenskap har mislykkets.

Homo Sapiens Fluxus er en av de få forhistoriske artene som
overlevde antropocen, en kort epoke da livsbetingelsene på
planeten var i rask og dramatisk endring.

Boplassen ligger ca 50 meter fra infoskiltet. Vis aktsomhet.
Noen individer kan være svært aggressive, spesielt i den
følsomme perioden rundt reproduksjon.

Vær oppmerksom på at all ferdsel skjer på eget ansvar!