ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
www.annawiden.no / ARKIV
"MYR" Aasethskogen 2006
 
  STEDSKUNST
site specific works
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
myr
myr myr myr myr myr
myr myr myr myr myr
"MYR" - Landskapskonst i Aasethskogen.
Av Ulrika Orvedal och Anna Widén.

På försommaren 2006 samlades några konstnärer i Aasethskogen hos Ådne Lövstad
för att arbeta med landskapskonst. Vi hade alla olika sätt att angripa naturen på.

Ulrika och jag valde ett myrområde. Vi började med att beskära ett stort antal björkar så att
bara stammen blev kvar. Handlingen öppnade upp rummet och skapade en speciell stämning
på platsen. Den grafiska effekten med de vita linjerna i myrmarkens grönska inspirerade oss.

Redan innan vi började arbetet med björkarna hade vi diskuterat möjligheterna för att göra
någon form av teckning på marken. De nakna stammarna vittnade om en ganska brutal
handling och vi insåg att myrmarken måste få ett liknande uttryck.

Vi skar ut rombformer i torven och vände jordsidan upp. Varje romb var ca 100 x 60 cm och
hela den mönstrade ytan blev tillslut drygt 3 x 15 meter. Om vi hade haft mer tid på oss är det
möjligt att vi hade låtit mönstret löpa som ett band över myren. När man kom ut på området
från skogen, var det svårt att upptäcka mönstret om man inte visste att det fanns där.

Ett år senare var jag tillbaka på platsen och fotograferade ungefär de samma utsnitten.
Nästan alla björkarna hade bildat nya skott, speciellt vid roten av stammen och det hade
börjat växa gräs i rombformerna.

Flera av fotografierna är tagna från drygt 6 meters höjd.