ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
www.annawiden.no / ARKIV
"SKYFANGERE"  Aasethskogen 2007
 
  STEDSKUNST
site specific works
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skyfanger
skyfanger skyfanger skyfanger skyfanger skyfanger  
         

"Skyfangere" - Teckning i Aasethskogen.

Sommaren 2007 var intresset för skapande verksamhet i Aasethskogen bland konstnärerna kanske något lågt. Men Ådne och jag kände oss inte direkt ensamma ute i skogen.
En stor och trogen publik följde oss i arbetsperioden.


Jag hade en idé om att arbeta med grenar och använda dem som en slags markörer i landskapet. På vår utvalda arbetsplats, där skogen huggits ned för längesedan och bildat ett ängsområde med enstaka unga granträd, fann jag mitt material. De avbarkade grenarna hade patina av många år ute i allt slags väder. Jag skar av alla utstickande kvistar så att jag fick långa "streck" i varierande former.

Jag monterade strecken i grupper på olika platser i området. Den närvarande publiken, som bestod av minst 40 kor, värderade mina försök omgående. De stod till och med i kö för att bekanta sej med verken.


Den omgivande skogen fungerade inte så bra med den idé som utvecklade sej under arbetet med grenarna. Jag upptäckte att det var spännande att placera strecken i förhållande till molnen på himmelen. Det visade sej att det var "skyfangere" jag hade med att göra.

För att kunna fotografera skyfangerne tog jag dem med ut på en myr, där det var stort avstånd till den täta granskogen och mer av himmelen kom till syne. Märkligt nog kändes det som om molnen var helt med på leken och de bildade ständigt nya formationer där skyfangerne stod. Eller var det jag som blivit speciellt uppmärksam på en ny möjlighet?