ANNA WIDÉN
annawide@gmail.com
www.annawiden.no / arkiv
"TIND" Kjerringøy, Nordland 2007
 
  STEDSKUNST
site specific works
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tind tind tind
tind tind
tind tind
tind tind tind tind
     
 
 

"TIND" - en platsspecifik skulptur på Kjerringøy.
Av Ulrika Orvedal och Anna Widén.

När vi abetar med konst i naturen har vi ett slags manifest i ryggen som går ut
på att det är platsen vi kommer till som ska inspirera och ge oss förutsättningarna för
hur vårt verk kommer att se ut. Vi försöker ankomma platsen i princip utan idéer eller
önskningar.

Det vi slogs av när vi kom till Kjerringøy var förstås den dramatiska naturen.
Den första kvällen stod vi och tittade ut över Ryvatnet, och de imponerande bergen
runtomkring oss. Instinktivt och direkt bestämde vi oss för att vi ville skapa en
skulptur som låg i sjön inramat av det fantastiska landskapet.

Dagen därpå började vi bygga en flotte som skulle utgöra det flytande fundamentet
för vår skulptur. Under arbetet med flotten hade vi en intensiv diskussion om vilken
form skulpturen skulle ha. Tredje dagen var flotten klar men vi hade ännu inte
bestämt oss för hur skulpturen skulle se ut. Tiden började rinna ifrån oss och det var
verkligen dags att vi löste formproblematiken.

Efter ännu mer tänkande och diskuterande kom vi fram till en god idé. Vi bestämde
oss för att producera kvadratiska moduler av barkade asp och säljkvistar och sedan
bygga ihop dem till en form. Beslutet var befriande eftersom vi förstod att det var en
flexibel lösning. Modulerna skulle kunna kombineras på olika sätt med den fördelen
att vi stod fria att ändra formen på skulpturen allteftersom vi blev bekanta med den.

Under dagen kom vi längre och längre ifrån flotten som fundament och samma kväll
hade vi övergett den bakom en sten. Flotten var en omväg som vi var tvungna att gå
för att komma fram till vad vi ville göra. Det är ofta så i en kreativ process. Känslan för
materialet och platsen måste få mogna och misstag måste göras för att det ska vara
möjligt att ta de rätta besluten.

Nu när vi äntligen hade bestämt oss startade vi det som vi skämtsamt brukar kalla
för ”Fabriken”. Material måste produceras och bearbetas. I det här fallet innebar det
att hämta pinnar i buskarna, såga och mäta, skala och sätta ihop. Det tog två långa
dagar att få alla modulerna klara.

På eftermiddagen före vernissaget tog vi alla modulerna ner till stranden för att pröva
hur vi skulle sätta ihop dem. Vi kom relativt snabbt fram till den form som skulpturen
tillslut fick. Men vad vi även upptäckte var att verket försvann i landskapet, som en
flugskit på en karta.

Detta kunde varit ett bakslag. Men vi hade den första kvällen även vänt ryggen mot
Ryvatnet och tittat på älven som försvann in i en grönskande tunnel. Det var så "Tind"
fick sin plats i älven och där blev den en del av landskapet, som vi önskat.